Misjonsprosjekt

Norkirkens misjonsprosjekt er ledertrening, menighetsbygging og evangelisering i Bangladesh.

I Bangladesh er 9 av 10 muslimer. Under 1 % er kristne, og åpen evangelisering tolereres ikke. Normisjon er med å støtte tre lokale kirkesamfun som i all hovedsak tilhører marginaliserte folkegrupper. Vi ønsker å hjelpe disse kirkene til å bli stadig mer misjonale og bygge gode ledere.

Arbeidet i samarbeidskirkene

Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) er den største av de tre samarbeidskirkene, og består i hovedsak av santaler, en minoritetsgruppe Normisjon har fulgt siden 1867. Her støtter Normisjon kirkens menighets- og lederutviklingsprogram (bl.a, Martha Maria-skolen hvor unge santaljenter får bibelundervisning, praktisk og teoretisk utdannelse) og Women Prayer Work, et bønne- og disippelnettverk for kvinner. I tillegg støtter Normisjon barne- og ungdomsarbeidet hvor over 3500 barn og unge er med.

I Chittagon Hill Tracts, et lukkeet jungelområde på grensen til Burma, støtter Normisjon jungelmisjonærer i Bandarban. Gjennom samarbeidskirken Evangelical Christian Church (ECC) støtter vi et misjonalt og diakonalt lederutviklingsprogram.

Den tredje samarbeidskirken, Sylhet Presbyterian Synod (SPS), består av medlemmer fra flere minoritetsgrupper som Khasi, Santal og Gharo. Her støtter Normisjon et desentralisert Bibel- og lederutviklingsprogram for 230 elever.

I tillegg ønsker vi å nå ut til majoritetsbefolkningen, bengalene, som er et av verdens største unådde folkeslag.

Hvordan støtte arbeidet?

Norkirken Grimstad gir 15 % av kollekt og givertjeneste (2016-nivå) til Normisjon både regionalt, til hovedkontoret og til internasjonalt arbeid. Det du er med å gi til Norkirken er altså også med å støtte vårt misjonsprosjekt i Bangladesh. Ønsker du i tillegg å støtte prosjektet direkte, kan du gjøre det fra Normisjons nettside.

 

Les mer om Bangladesh på Normisjons nettside.