Foreldrekvelder

Foreldrekvelder

Temakvelder med fokus på samspill foreldre-barn

Fokus på voksenrollen

Å skape gode relasjoner til barnet

Trygge foreldre – trygge barn

Bevisstgjøring og refleksjon

 

Foreldresamling del 1.  19. september 2019

Emosjonell relasjon og nærhet. Å forstå og anerkjenne barnet.

Hva gjør jeg, ser jeg etter?

Hva opplever barnet?

Selvfølelse/selvtillit

 

Foreldresamling, del 2.  17. oktober 2019

Utvide barnets verden. Hjelpe barnet å forstå den verden det lever i. Skape mening i barnets liv.

Verdier, holdninger og valg

Konsentrasjon og oppmerksomhet

 

Foreldresamling, del 3.  21. november 2019

“Hjelp! Barnet mitt hører ikke på meg!”

Grensesetting/Regulerende adferd

Er det mulig å unngå konflikter med barnet?

Å sette positive grenser.

 

Innhold i foreldrekveldene

Innledning om temaene

Samtale rundt bordene

Kaffe, snacks …

Temaene er basert på ICDP (International Child Development Programme), internasjonalt anerkjente foreldreveiledningsprogram. ICDP har hovedfokus på voksenrollen, styrke og støtte foreldre og bevisstgjøre på hva vi foreldre gjør som fungerer bra for barnet.

Foredragsholder: Kari Lilleaasen, pedagog og sertifisert som ICDP-veileder

Fordypning i veiledning, KRL og barnelitteratur.