Knut Hernes gjenvalgt

Knut Hernes gjenvalgt

Lørdag 2. mars holdt Norkirken Grimstad årsmøte. Knut Hernes ble gjenvalgt som leder.

Medlemmer av Norkirken Grimstad var samlet til årsmøte lørdag 2. mars. Årsmelding og regnskap for 2018 ble godkjent. Arbeidet med de nye kirkelokalene ble presentert. Mye arbeid ble gjort på kort tid, men fortsatt gjenstår en del før alt er på plass.

Norkirken Grimstad kan glede seg over økende oppslutning på gudstjenester og arrangementer både for barn, unge og voksne siden en flyttet over i de nye lokalene i Østerhus.

Flere medlemmer og økt givertjeneste vil være sentrale elementer i 2019. Slik kan det skapes et godt fundament for det som er Norkirkens hovedmål: Å forkynne Jesus for nye slekter og nye generasjoner.

På årsmøtet ble Knut Hernes gjenvalgt som leder, mens Karen Landmark og Stig Tore Aaberg fikk fast plass i kirkens hovedstyre. Hugo Pettersen gikk ut av styret, mens Harald Bergem byttet rolle fra fast medlem til varamedlem. Hele styret er presentert ved navn på hjemmesiden under fanen Om oss/styret.