Ansatte

Norkirken Grimstad er en aktiv menighet med en mengde frivillige innenfor barne- og ungdomsarbeid, voksen- og seniorarbeid. Det er de frivillige medarbeiderne som utgjør grunnstammen for menighetens arbeid. Kirken har likevel noen ansatte som ivaretar sentrale oppgaver.

Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, e-post: age.losneslokken@normisjon.no

Åge Løsnesløkken er pastor i Norkirken med hovedansvar for forkynnelse, ledelse, administrasjon og oppfølging av medarbeidere.

 

 

 

 

Morten 540

Morten Høie, tlf. 404 61 199, e-post: morten.hoie@normisjon.no

Som ungdomspastor har Morten Høie ansvar for ungdomsarbeidet. Han har oppfølging, koordinering og trening av medarbeidere. Ungdomspastoren har også hovedansvar for konfirmantarbeidet.

Morten har pt. permisjon fra deler av sin stilling pga. studier.

 

Hilde Holmesland, tlf. 481 29 579, e-post: holmeslandhilde@gmail.com

Hilde Holmesland er fra høsten 2018 inne i et vikariat som leder innenfor ungdomsarbeidet i menigheten.

 

 

 

Hanna Kinn Bjørnøy, tlf. 412 36 767, e-post: hannakb2298@gmail.com

Hanna Kinn Bjørnøy er tilknyttet utdanningslinjen “Til tjeneste” på Bibelskolen i Grimstad. Samtidig er hun ettåring i Norkirken vinteren 2018-2019. Hannas hovedfokus er ungdom, F13 og Tweens.

 

 

Hildegunn Garnes Reigstad, tlf. 456 61 449, e-post: hildegunnreigstad@mac.com

Hildegunn Garness Reigstad er engasjert på ulønnet basis som lovsangspastor i Norkirken. Hun har også et engasjement ved Bibelskolen i Grimstad. Hildegunn er en del av den norske musikkduoen Garness, som består av tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad.