Styret

Styremedlemmer.

Styrets sammensetning:
Knut Gimre Hernes (leder), Ingunn Skutlaberg Valbø, Hugo Loftesnes Pettersen, Oddbjørn Haugeto, Hilde Frivold, Kristin Øfsdahl Haga og Harald Bergem.
Vararepresentanter: 1. Stig Tore Aaberg, 2. Karen Landmark, 3. Johnny Egilstad.