Utleie

BiG forum står for utleie av vårt nye kirkebygg ved Bibelskolen.

Booking eller reservasjon sender du til booking@bigforum.no.