Utlysning av stilling som hovedpastor

Utlysning av stilling som hovedpastor

Nåværende hovedpastor slutter sommeren 2017, og vi søker hans erstatter fra 1. august 2017 i inntil 100 % stilling. 

Som hovedpastor i Norkirken er du åndelig veileder for menigheten. Du bør ha teologisk utdanning, ledererfaring og evne til å engasjere, inspirere og utruste. Du bør også ha evnen til å se den enkelte og være glad i å forkynne.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Leder for menigheten
  • Hovedansvar for forkynnelse, undervisning og opplæring
  • Lede arbeidet med visjon, planlegging og helhetlig strategitenkning i samarbeid med styret
  • Ansvar for koordinering og oppfølging av frivillige medarbeidere
  • Leder for pastorteamet

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske grunnlag og verdier, slik disse er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Stillingen lønnes i henhold til Normisjons lønnsregulativ. Normisjon region Agder har det formelle arbeidsgiveransvar for stillingen. Ønskelig tiltredelse 1. august 2017.

Søknadsfrist: 10. mai.

For mer informasjon, kontakt styreleder  Svein Lilleaasen, tlf. 913 47 918, ksvlille@frisurf.no.