Innvielsesgudstjeneste i Norkirken

Innvielsesgudstjeneste i Norkirken

Ved søndagens gudstjeneste innvies Kjetil Vestel Haga til tjenesten som Normisjons generalsekretær.

Søndag formiddag blir det gudstjeneste i Norkirken Grimstad. På grunn av kommunens antallsbegrensning er gudstjenesten kun åpen for inviterte gjester.

Hele gudstjenesten vil bli sendt direkte på Norkirken Grimstads Facebookside (livestreames) og vil ligge tilgjengelig der i én uke. Der arbeides også med å få lagt den på YouTube, slik at gudstjenesten blir tilgjengeliggjort også for dem som ikke har Facebook. Her må en imidlertid se gudstjenesten i etterkant. Etter planen blir den lagt ut mandag 12. oktober, og vil da bli liggende fram til søndag 18. oktober. På grunn av rettighetsbegrensninger på sang og musikk, vil gudstjenesten deretter måtte tas bort fra Facebook og YouTube.

Generalsekretær Kjetil Vestel Haga taler ved gudstjenesten, mens en gruppe fra Bibelskolens musikklinje under ledelse av linjeleder Torbjørn Bennum har ansvar for musikken. Det er pastor Åge Løsnesløkken og fungerende rektor Marit Elisabeth Berling som leder gudstjenesten.