Bygget

Norkirkens nye bygg stod ferdig til første søndag i advent 2018. Nedenfor kan du se nærmere på de planene som ble laget for kirkebygget, både utvendig og innvendig. Vil du se hvordan bygget har blitt, kan du besøke oss i kirken. Adressen er Østerhusmonen 77.

Utomhusplan

Fasader mot sør og øst

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje