Økonomi

Kostnadsramma for hele byggeprosjektet ble satt til 38 millioner inkl. kontraktsum, tomt, inventar, mva., finanskostnader osv. Nedenfor er det beskrevet hvordan bygget er tenkt finansiert.

Det var på ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2017 at kostnadsramma ble økt med 3 millioner kroner, fra 35 mill. kr., i forhold til årsmøtets vedtak i vår.

Menighetsbygget ble planlagt finansiert med

  • 3,5 mill. kr fra kontobeholdning
  • 8,0 mill. kr fra salg av eksisterende menighetsbygg i Lillesandsveien 17
  • 5,5 mill. kr fra utleie med drift i samarbeid med Bibelskolen
  • 21 mill. kr i gaver og givertjeneste

Utleie

Planen har vært at en del av gjelden skal betjenes gjennom utleie av bygget. Denne utleien blir koordinert gjennom Bibelskolens driftsselskap, BIG forum. De nye lokalene vil bli utleid til større arrangementer i sommerperioden. Om vinteren, når menigheten selv ikke benytter bygget, legger det opp til utleie til konfirmasjoner, minnesamvær, fødselsdager, kurs, konferanser etc.

Givertjeneste

Storparten av kirkens medlemmer er med i den faste givertjenesten som er hovedpilaren i finansieringen av bygget.

Det er fortsatt mulig å melde seg til faste givertjeneste både for finansiering av det nye kirkebygget og til kirkens virksomhet generelt. Meld deg som fast giver til Steinar Rettedal. mail@steinarrettedal.com