MER-konferansen

MER-konferansen

12. - 15. januar 2023

VELKOMMEN TIL MER 2023!

MER-konferansen er Acta og Normisjons store medarbeiderkonferanse for alle ansatte og frivillige! Vi gleder oss til å treffes i IMI-Kirken i Stavanger 12. – 15. januar 2023. Torsdag 12. januar er konferansedag for ansatte.

GØY – RETNINGSGIVENDE – INSPIRERENDE – SAMLENDE!
Det er det vi jobber for at MER 2023 skal være! Sett av datoen og meld deg på! Følg med på denne nettsiden for program i tiden som kommer.

Les mer her: https://www.merkonferansen.no/