Nattverd nå på søndag

Nattverd nå på søndag

Tilbud om gudstjenester med nattverd i Norkirken 24. januar 2021

Førstkommende søndag, 24. januar blir det tilbud om gudstjenester med nattverd i Norkirken Grimstad. Gudstjenestene arrangeres innenfor rammen av gjeldende koronaregler, med 10 deltakere pr. gudstjeneste. Det er påmelding til gudstjenestene.

Det legges opp slik at det er to puljer, og det gis mulighet til å melde seg på innenfor puljen (ikke til enkeltgudstjenester).

Første pulje har sin første gudstjeneste kl. 10.00. (Med gudstjenester kl. 10.00 – kl. 10.45 – kl. 11.30)

Andre pulje har sin første gudstjeneste kl. 12.30. (Med gudstjenester kl. 12.30 – kl. 13.15 – kl. 14.00)

Grunnen til at det er “puljevis” påmelding, er at vi ønsker å fylle opp gudstjeneste, fremfor å spre deltakerne på flere enn nødvendig. Dette både av hensyn til dem som deltar med tjenesteoppgaver denne dagen, men også får å kunne oppleve en fellesskapsfølelse.

Dersom de to første puljene fylles opp, vil det bli satt opp en Tredje pulje fra kl. 15.00 og utover.

Vi vil særlig anbefale småbarnsfamilier at de gjør avtaler seg imellom og melder seg på samtidig. Dermed kan vi plassere dem i en kort-gudstjeneste som kan være noe mer tilrettelagt mot de yngre.

Påmelding pr. tlf/sms til Åge Løsnesløkken 990 85 690.