Sommeren i Norkirken

Sommeren i Norkirken

Det blir møter søndager kl. 20.00.

Siste gudstjeneste før sommeren er 17. juni. De følgende søndagene blir det møte kl. 20.00, første gang 24. juni. Det blir enkle samlinger med sang, forkynnelse og vitnesbyrd.

De to søndagene det er stevner på Bibelskolen slutter vi opp om formiddagssamlingen i Normisjonshallen, Sommer i Sør 15. juli kl. 11.00 og Åpen himmel 29. juli kl. 10.00.

Siste sommermøte er 12. august. 19. august er det åpningsgudstjeneste for høsten kl. 17.00.

Det blir menighetstur 28.–30. september til Solstrand camping ved Vigeland. Sett av dagene allerede nå.