Takk til Randi

Takk til Randi

Søndag 27. mai er siste søndag Randi Stople er i tjeneste som ettåring i Norkirken.

Denne søndagen har hun det musikalske ansvaret i gudstjenesten. Randi har gjort en fremragende innsats dette året i arbeidet blant barna og de unge. Ikke minst er det hun som har stått for F13-bandet, men hun har også hatt en viktig rolle i Tweens og i det øvrige barne- og ungdomsarbeid.

Fra menigheten skal det lyde en varm takk for innsatsen. Vi ønsker henne Guds velsignelse over veien videre når hun nå skal studere i Oslo.

Kurt Hjemdal