Ungdomsleder ansatt

Ungdomsleder ansatt

Hilde Holmesland skal arbeide med F13 i 20 % stilling.

Vi har i høst hatt en endring i lederskapet av F13. På grunn av studier har Morten hatt behov for å redusere sin stilling. Morten fortsetter som ungdomspastor i 20 % stilling med hovedansvar for konfirmasjonsarbeidet og oppbyggingen av det i vår menighet.

Et samlet styre ønsket å utfordre Hilde Holmesland til å ta over ledelsen av F13 i en 20 % stilling. Arbeidsoppgavene er knyttet til driften av F13 – planlegging og gjennomføring av fredagskveldene og alle turene som F13 er blitt kjent for. Hun vil også ha ansvaret for å koordinere F13-styret og de andre voksenlederne.

– Tenk å få lov til å være med på og lage en trygg og god møteplass for ungdom, med Jesus i sentrum. Gull verdt! Dette sier Hilde om tjenesten.

Hilde arbeider ellers som sykepleier ved sykehuset i Arendal. På fritiden tar hun gjerne en tur ut i naturen med venner. Hun kommer fra Vigeland i Lindesnes kommune og har bodd tre år i Grimstad.