Normisjonsringen

Kvinneforening som samler inn penger til ytremisjonsarbeidet til Normisjon. Møtes hjemme hos deltakerne siste onsdag i måneden kl. 12.00.