Taler fra gudstjenester

Påskefortellingen – Familiegudstjeneste

Denne korte Familiegudstjenesten er et opptak gjort i Norkirken Grimstad. På grunn av faren for korona-smitte, har menigheten avlyst alle sine arrangementer, og opptaket er gjort uten at det er noen til stede i salen.

5. april 2020
Tekst: Påskefortellingen finner vi i siste del av alle de fire evangeliene i Bibelen
Taler: Åge Løsnesløkken

 


 

Gud hadde en hånd på rattet hele tiden

Denne talen er et opptak gjort i Norkirken Grimstad. På grunn av faren for korona-smitte, har menigheten avlyst alle sine arrangementer, og opptaket er gjort uten at det er noen til stede i salen.

29. mars 2020
Tekst: Joh 11,45-53
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Joh%2011,45-53&type=naive

 

Tale 29.3.20 | Joh 11,45-53 | Gud hadde en hånd på rattet hele tiden | Taler fra Norkirken Grimstad

Gud hadde en hånd på rattet hele tiden | 29. mars 2020 | Tekst: Joh 11,45-53 | Taler: Åge Løsnesløkken | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Ordet ble menneske

Denne talen er et opptak gjort i Norkirken Grimstad. På grunn av faren for korona-smitte, har menigheten avlyst alle sine arrangementer, og opptaket er gjort uten at det er noen til stede i salen.

22. mars 2020
Tekst: Luk 1,26-38
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk%201,26-38&type=naive

 

Tale 22.3.20 | Luk 1,26-38 | Ordet ble menneske | Taler fra Norkirken Grimstad

Ordet ble menneske | 22. mars 2020 | Tekst: Luk 1,26-38 | Taler: Åge Løsnesløkken | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Ingen plass på gjerdet

Denne talen er et opptak gjort i Norkirken Grimstad. På grunn av faren for korona-smitte, har menigheten avlyst alle sine arrangementer, og opptaket er gjort uten at det er noen til stede i salen.

15. mars 2020
Tekst: Luk 11,14-28
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk%2011,14-28&type=naive

 

Tale 15.3.20 | Luk 11,14-28 | Ingen plass på gjerdet | Taler fra Norkirken Grimstad

Ingen plass på gjerdet | 15. mars 2020 | Tekst: Luk 11,14-28 | Taler: Åge Løsnesløkken | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Den kanaaneiske kvinnen

8. mars 2020

Tekst
: Matt 15,21-28
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Matt%2015,21-28&type=naive

 

Tale 8.3.20 | Matt 15,21–28 | Den kanaaneiske kvinnen | Taler fra Norkirken Grimstad

Den kanaaneiske kvinnen | 8. mars 2020 | Tekst: Matt 15,21–28 | Taler: Åge Løsnesløkken | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Så kjærligheten kan være i dem

23. februar 2020

Tekst
: Joh 17,20-26
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Joh%2017,20-26&type=naive

 

Tale 23.2.20 | Joh 17,20-26 | Så kjærligheten kan være i dem | Taler fra Norkirken Grimstad

Så kjærligheten kan være i dem | 23. februar 2020 | Tekst: Joh 17,20-26 | Taler: Åge Løsnesløkken | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Disiplene får se Jesu herlighet

16. februar 2020
Tekst
: Matt 17,1–9
Taler: Arne Inge Vålandsmyr
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Matt%2017,1-9&type=naive

 

Tale 16.2.20 | Matt 17,1-9 | Disiplene får se Jesu herlighet | Taler fra Norkirken Grimstad

Disiplene får se Jesu herlighet | 16. februar 2020 | Tekst: Matt 17,1-9 | Taler: Arne Inge Vålandsmyr | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Lignelsen om såmannen

9. februar 2020
Tekst
: Luk 8,4–15
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk%208,4-15&type=naive

 

Tale 9.2.20 | Luk 8,4-15 | Lignelsen om Såmannen | Taler fra Norkirken Grimstad

Lignelsen om såmannen | 9. februar 2020 | Tekst: Luk 8,4-15 | Taler: Åge Løsnesløkken | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Den blinde ved Jeriko

27. januar 2020
Tekst
: Luk 18,35–43
Taler: Morten Høie
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Luk%2018,35%E2%80%9343&type=naive

 

Tale 26.1.20 | Luk 18,35-43 | Den blinde ved Jeriko Taler fra Norkirken Grimstad

Den blinde ved Jeriko | 27. januar 2020 | Tekst: Luk 18,35-43 | Taler: Morten Høie | Norkirken Grimstad

Du finner også talene våre som podkast hos de fleste større podkast-distributører, som Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts.

 


 

Bryllupet i Kana

19. januar 2020
Tekst
: Joh 2,1-11
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Joh%202,1-11&type=naive

 


 

Jesus blir døpt

12. januar 2020
Tekst
: Matt 3,13-17
Taler: Åge Løsnesløkken
Link til prekenteksten:
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Matt%203,13%E2%80%9317&type=naive