Visjon og verdier

Norkirkens visjon: Vi vil gjøre Jesus synlig.

Norkirkens verdier

Tro: Vår menighet skal preges av forkynnelse og formidling som er rotfestet i Guds ord, og som utfordrer og inspirerer til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

Tilhørighet: Vår menighet skal preges av åpenhet, gjestfrihet og raushet, slik at mennesker kjenner seg velkommen og verdsatt i fellesskapet.

Tjeneste: Vår menighet skal preges av kirkens oppdrag hvor vi i ord og handling vil gi evangeliet om Jesus videre til nye folkeslag og generasjoner, og til mennesker i vår egen by og omgangskrets. Vi ønsker at hver enkelt skal bli utrustet og oppmuntret til tjeneste, og få mulighet til å oppdage og utvikle sine evner og nådegaver.