Byggingen av Norkirken i Grimstad

Byggingen av Norkirken i Grimstad

Det gikk bare litt over ett år fra vedtaket om ny kirke ble gjort av generalforsamlingen, og til Norkirken kunne åpne dørene til innvielsesfest av nye lokaler 2. desember 2018.

Norkirken Grimstad har kjøpt tomt av Bibelskolen i Grimstad. Noen dager etter ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2017, hvor det ble vedtatt å bygge ny kirke, ble det satt i gang dugnad for å rydde tomta. En rekke av medlemmene møtte til dugnadsinnsats. Trær ble hugget og kratt ble fjernet slik at tomta skulle bli mest mulig klar for bygging.

Den 27. oktober 2017 inngikk Norkirken en totalentreprise-avtale med firmaet Consto Sør AS. Detaljprosjektering ble satt i gang, og  gravingen på tomta begynte. Overtakelsesdatoen var opprinnelig satt til 1. oktober 2018. Endelig overtakelse ble imidlertid utsatt til november måned samme år.

Den 22. april 2018 ble grunnsteinen for det nye bygget lagt ned (se bildet over), og første helga i desember 2018 ble dørene åpnet for innvielsesfest tre dager til ende med ungdomskonsert fredag kveld, familiefest lørdag kveld, åpnings- og innvielsesgudstjeneste søndag formiddag og adventskonsert med Bibelskolen søndag kveld.

Bildet er fra åpningsgudstjenesten søndag 2. desember 2018.