Byggingen av Norkirken

Byggingen av Norkirken

Det gikk bare litt over ett år fra vedtaket om ny kirke ble gjort av generalforsamlingen til den nye Norkirken kunne åpne dørene til innvielsesfest.

Noen dager etter ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2017 ble det satt i gang dugnad for å rydde tomta. En rekke av medlemmene møtte til dugnadsinnsats. Trær ble hugget og kratt ble fjernet slik at tomta skulle bli mest mulig klar for bygging.

Den 27. oktober 2017 inngikk Norkirken en totalentreprise-avtale med firmaet Consto Sør AS. Entreprenørens anleggsledelse hadde solid erfaring. Detaljprosjektering ble satt i gang, og begynte gravingen på tomta. Overtakelsesdatoen var opprinnelig satt til 1. oktober 2018. Endelig overtakelse ble imidlertid utsatt til november måned samme år.

Den 22. april 2018 ble grunnsteinen for det nye bygget lagt ned (se bildet over), og første helga i desember 2018 åpnet dørene for innvielsesfest tre dager til ende med ungdomskonsert fredag kveld, familiefest lørdag kveld, åpnings- og innvielsesgudstjeneste søndag formiddag og adventskonsert med Bibelskolen søndag kveld.

Bildet er fra åpningsgudstjenesten søndag 2. desember 2018.