Styret

Styremedlemmer

Styrets sammensetning:
Stig Tore Aaberg (leder), Marit Hauge (nestleder), Hilde Fauskrud Chan, Helle Frigstad Foldøy, Anne S. Harkestad, Johannes Bjelland Pedersen, Jon Terje Midtbø
Vararepresentanter:  1) Atle Solberg 2) Njål Møller

Hovedpastor Åge Løsnesløkken deltar i Norkirkens styremøter uten stemmerett.