Styret

Styremedlemmer

Styrets sammensetning:
Knut Gimre Hernes (leder), Oddbjørn Haugeto (nestleder), Hilde Frivold, Kristin Øfsdahl Haga, Helle Foldøy, Stig Tore Aaberg og Geir Ivar Bjerkestrand
Vararepresentanter:  1) Frode Nilsen  2) Kristina Bjarnastein

Hovedpastor Åge Løsnesløkken sitter også i Norkirkens styre.