Styret

Styremedlemmer

Styrets sammensetning:
Knut Gimre Hernes (leder), Stig Tore Aaberg (nestleder), Hilde Frivold, Helle Foldøy, Geir Ivar Bjerkestrand, Hilde F. Chan og Johannes Bjelland Pedersen.
Vararepresentanter:  1) Kristina Bjarnastein 2) Marit Hauge

Hovedpastor Åge Løsnesløkken deltar også i Norkirkens styremøter.