Styret

Styremedlemmer

Styrets sammensetning:
Stig Tore Aaberg (leder), Jon Terje Midtbø (nestleder), Hilde Fauskrud Chan, Kristina Bjarnastein, Anne S. Harkestad, Johannes Bjelland Pedersen, Per Olav Collin
Vararepresentanter:  1) Rune Hystad 2) Eirik Semb

Hovedpastor Åge Løsnesløkken deltar i Norkirkens styremøter uten stemmerett.