Ansatte

Norkirken Grimstad er en aktiv menighet med en mengde frivillige innenfor barne- og ungdomsarbeid, voksen- og seniorarbeid. Det er de frivillige medarbeiderne som utgjør grunnstammen for menighetens arbeid. Kirken har likevel noen ansatte som ivaretar sentrale oppgaver.

Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, e-post: age.losneslokken@normisjon.no

Åge Løsnesløkken er hovedpastor i Norkirken Grimstad med hovedansvar for forkynnelse, ledelse og administrasjon.

 

 

 

 

 

 

Pål Møll Abrahamsen, tlf. 975 77 962, e-post: pal.moll.abrahamsen@normisjon.no

Som ungdomsarbeider har Pål Møll Abrahamsen ansvar for ungdomsarbeidet med særlig vekt på F13 og konfirmantarbeidet. Han har også oppfølging, koordinering og ledertrening av frivillige medarbeidere og menighetens ettåringer.

Hildegunn Garnes Reigstad, tlf. 456 61 449, e-post: hildegunnreigstad@mac.com

Hildegunn Garness Reigstad er tilsatt i et engasjement som familie- og lovsangspastor. Hildegunn har ansvar for en del gudstjenester særlig rettet mot familier, og bidrar som en ressurs inn i sang- og musikkarbeidet i menigheten.