Ansatte

Norkirken Grimstad er en aktiv menighet med en mengde frivillige innenfor barne- og ungdomsarbeid, voksen- og seniorarbeid. Det er de frivillige medarbeiderne som utgjør grunnstammen for menighetens arbeid. Kirken har likevel noen ansatte som ivaretar sentrale oppgaver.

Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, e-post: age.losneslokken@normisjon.no

Åge Løsnesløkken er pastor i Norkirken med hovedansvar for forkynnelse, ledelse og administrasjon.

 

 

 

 

 

Morten Høie, tlf. 404 61 199, e-post: morten.hoie@normisjon.no

Som ungdomspastor har Morten Høie ansvar for ungdomsarbeidet. Han har oppfølging, koordinering og trening av medarbeidere. Ungdomspastoren har også hovedansvar for konfirmantarbeidet.

 

 

 

Gabriel Løsnesløkken er ettåring i Norkirken Grimstad vinteren 2020/2021.

Ettåringen er tilknyttet utdanningslinjen “Til tjeneste” på Bibelskolen i Grimstad. Ettåringens hovedfokus er ungdom, F13 og Tweens.

Hildegunn Garnes Reigstad, tlf. 456 61 449, e-post: hildegunnreigstad@mac.com

Hildegunn Garness Reigstad er engasjert på ulønnet basis som lovsangspastor i Norkirken. Hun har også et engasjement ved Bibelskolen i Grimstad. Hildegunn er en del av den norske musikkduoen Garness, som består av tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad.