Ansatte

Norkirken Grimstad er en aktiv menighet med en mengde frivillige innenfor barne- og ungdomsarbeid, voksen- og seniorarbeid. Det er de frivillige medarbeiderne som utgjør grunnstammen for menighetens arbeid. Kirken har likevel noen ansatte som ivaretar sentrale oppgaver.

Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, e-post: age.losneslokken@normisjon.no

Åge Løsnesløkken er hovedpastor i Norkirken Grimstad med hovedansvar for forkynnelse, ledelse og administrasjon.

 

 

 

 

 

Morten Høie, tlf. 404 61 199, e-post: morten.hoie@normisjon.no

Som ungdomspastor har Morten Høie ansvar for ungdomsarbeidet med særlig vekt på F13. Han har oppfølging, koordinering og ledertrening av medarbeidere. Ungdomspastoren har også hovedansvar for konfirmantarbeidet.

 

 

 

 

Hildegunn Garnes Reigstad, tlf. 456 61 449, e-post: hildegunnreigstad@mac.com

Hildegunn Garness Reigstad er tilsatt i et engasjement som familie- og lovsangspastor. Hildegunn har ansvar for en del gudstjenester særlig rettet mot familier, og bidrar som en ressurs inn i sang- og musikkarbeidet i menigheten.

 

 

 

 

Norkirken Grimstad har i samarbeid med Norkirken Nedenes og Normisjon Region Agder to ettåringer i 2021/2022.

Cornelia Eismann er ettåring i Norkirken Grimstad og Norkirken Nedenes 2021/2022

Cornelia kommer fra Sandefjord og gikk i Norkirken Sandefjord. I fjor gikk Cornelia på Bibelskolen i Grimstad året 2020/2021 på linjen World Wide Walk, der hun hadde et kort praksisopphold i Oslo fra januar til mars. I år er hun ettåring som er tilknyttet utdanningslinjen TT «Til tjeneste» på Big. I Grimstad kommer hovedfokuset til å være ungdommer på F13 og konfirmantene og litt søndagsskole. På Nedenes vil det være Lille lørdag fra 4.-7. klasse, Dropp in fra 8.-10. klasse, Ungdomskvelder og litt søndagsskole. Hun skal også være med på et par leirer arrangert av Acta Agder.

 

Benedicte Løvås Wang er ettåring i Norkirken Grimstad og Norkirken Nedenes 2021/2022.

Benedicte kommer fra Stavanger og er vokst opp i IMI-kirken. I fjor gikk Benedicte på Bibelskolen i Grimstad på idrettslinja. Dette skoleåret skal hun jobbe som ettåring gjennom utdanningslinja TT (Til Tjeneste) som bibelskolen tilbyr. I Norkirken Grimstad kommer hovedfokuset til å være konfirmantene og ungdommene på F13, samt litt søndagsskole. I Norkirken Nedenes vil det være LilleLørdag med 4.-7. klassinger, DROP-IN med 8.-10. klassinger og ungdomskvelder, samt litt søndagsskole. Hun skal også være med Acta Agder på leirer.