Om oss

Vi vil gjøre Jesus synlig.

Vi vil ære Gud ved å bygge vennskap med mennesker i vårt nærmiljø, føre dem inn i et fellesskap hvor de rotfestes i troen på Jesus og utrustes til tjeneste slik at nye kan nås.

Strategiplan Norkirken Grimstad 2020