Om oss

Om oss

Norkirken Grimstad er lokalisert i Østerhusmonen 77, 4879 Grimstad.

Kirken er nærmeste nabo til Normisjonshallen og Bibelskolen i Grimstad. Norkirken som menighet driver sin virksomhet rettet mot barn, unge, voksne og eldre, og bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Norkirken Grimstad er en menighet tilsluttet Normisjon.

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som organiserer over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta – barn og unge i Normisjon. I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap.
Normisjon har virksomhet over hele Norge gjennom tretten regioner samt i India, Bangladesh, Kambodsja, Ecuador, Mali, Aserbajdsjan, Bhutan, Nepal, Cuba, Senegal, Kambodsja og Thailand.
Lær mer om Normisjon her: https://www.normisjon.no/