Normisjons verdidokument

Formålet med verdidokumentet er å tydeliggjøre det verdigrunnlaget som Normisjon bygger arbeidet på.

Normisjons verdidokument

Verdidokumentet forplikter ansatte og tillitsvalgte i Normisjon og Acta. Med tillitsvalgte menes medlemmer i styrer og råd for virksomheter som vil realisere Normisjons verdier og formål.