Smågrupper

Smågrupper

En smågruppe er et mindre fellesskap på fem til ti personer som vanligvis samles hjemme hos deltakerne.

En smågruppe kan være …

  • en bibelgruppe
  • en samtalegruppe
  • en bønnegruppe
  • en cellegruppe (som tar sikte på å vokse og dele seg og bli til flere grupper)
  • en kategorigruppe (fellesskap for menn eller for kvinner, ungdom, unge ektepar, enslige, pensjonister etc.)

Det er gruppene selv som avklarer tid, sted og frekvens for samlingene. Hensikten med smågrupper er at de som deltar i Norkirken storfellesskap, også skal ha mulighet til å være med i mindre samlinger hvor de kan dele tro og liv. Alle gruppene har en leder. Medlemmene selv blir enige om hvilken form samlingene skal ha.

For alle typer grupper skal det understrekes at: Det sosiale er alltid viktig, men ikke viktigst. Det aller viktigste er ikke å bli kjent med hverandre, men med Jesus.

Ønsker du å bli med i en smågruppe, kontakt Kari Lilleaasen, Anne Kristine Soldal eller Åge Løsnesløkken.

Smågruppe-folder

 

Tips:

Tekstbok, Storsalen

Bibelstudier, Glad Tidings

Cellegruppeledelse, NLM