Misjonsprosjekt

Misjonsprosjekt

Normisjon har utsendte misjonærer både til Mali og Senegal. Det arbeides med at to folkegrupper her, kasonkéer og malinkéer, må få Bibelen på sitt eget språk. Fra sommeren 2019 vil Norkirken Grimstad gjennom sitt misjonsprosjekt i menigheten støtte dette arbeidet.

Les mer om Normisjons arbeid i Mali og Senegal på følgende nettsider:

Mali

Senegal