Misjonsprosjekter

Misjonsprosjekter

Norkirken Grimstad følger ett misjonsprosjekt i Senegal og ett misjonsprosjekt i Sentral-Asia.

Norkirken Grimstad har gjennom flere år vært arbeidet for at to folkegrupper i Mali, kasonkéer og malinkéer, skal få Bibelen på sitt eget språk. Dette arbeidet nærmer seg nå sluttføring. Norkirken Grimstad har fulgt dette prosjektet, men vil i løpet av 2022 rette fokus mot nye prosjekter. På årsmøtet i 2022 ble det besluttet å engasjere seg i disse to prosjektene:

 

1 Misjon i sensitive områder i Sentral-Asia

Av sikkerhetsårsaker kan ikke navn på utsendinger eller land brukes i omtalen av dette arbeidet, men det dreier seg kort fortalt om et ungt Sørlands-ektepar som har reist ut for å drive undervisning og evangelisering i politisk spente og strengt muslimske områder i Sentral-Asia. Området går for å være blant de aller farligste og mest krevende landene å drive kristen misjon i verden i dag. De vil sende ut nyhetsbrev noen ganger pr semester, og disse vil bli distribuert til Norkirkens medlemmer.

Utsendingene reiste ut på nyåret og er nå på plass i området. Her er en liten statusrapport:

«Vi har flyttet inn hos en lokal og trivelig familie som verken kan engelsk, og overraskende lite norsk. Vi er veldig takknemlige for muligheten det har gitt oss til å lære språk og kultur. I tillegg til språktimer har mye av tiden gått med til å forstå hvordan hverdagen fungerer, hvordan lage mat og hvem de besøkende er. Fortsatt er det mye vi ikke forstår, men har skjønt at mor står opp kl. 04 for å dra til jobben som renholdsarbeider, far i huset jobber halve året i Russland og hjelper i tillegg naboer med diverse sykdommer og plager ved hjelp av koran-resitering (lese/synge koranvers). Familien har 9 barn, 5 har flyttet ut, og om et par uker skal ei av jente gifte seg og flytte til Russland. Derfor tok vi med oss de minste barna til en gammel fornøyelsespark, noe som var en knirkende opplevelse.»

For den som ønsker å følge arbeidet litt tettere, vil det også med noe hyppigere frekvens bli sendt ut en bønneliste. Gi tilbakemelding til Norkirken på mail – norkirken.grimstad@normisjon.no – dersom du ønsker denne videresendt til deg.

 

2 Pionerarbeid i Senegal

Norkirkens forrige prosjekt støttet bibeloversettelse i Mali til språkene malinké og kassonké, og disse oversettelsene vil nå bl.a. brukes i arbeidet blant de samme språkgruppene i Senegal. Arbeidet i Senegal retter seg mot unådde, muslimske folkegrupper, og omfatter bl.a.  helse, undervisning, evangelisering og diakoni, deriblant drift av et barnehjem. Grimstad er representert i prosjektet gjennom Liv Linjord Simonsen.

Her er en kort presentasjon av prosjektet fra Normisjons nettider:

https://www.normisjon.no/prosjekt/pionerarbeid-i-senegal/

 

Det vil sendes ut nyhetsbrev i ny og ne, og disse vil bli tilgjengeliggjort for menighetens medlemmer. Vi anbefaler også å bli med i Facebook-gruppen «Bønnenettverk for pionerarbeidet i Senegal». Her deles det mange spennende glimt fra den daglige pulsen i arbeidet. Tilgang til Facebook-gruppa kan derimot bare gis ved at en av dine Facebook-venner som allerede er medlemmer i gruppa sender deg en personlig invitasjon. Pastor, styre og noen til i menigheten er med i gruppa, så send gjerne en venneforespørsel til en av oss slik at vi kan invitere deg inn 😊

På Normisjons hjemmeside: www.normisjon.no vil du kunne lese mer om dette arbeidet:

Pionerarbeid i Senegal

Her er et glimt som er videreformidlet av to ansatte ved Internasjonal avdeling i Normisjon, som har besøkt arbeidet i Senegal:

Endelig tid for å reise

Et glimt fra hverdagen i Senegal 2022

Brev fra Senegal mars 2022