Bli medlem

Voksne og barn: Send e-post til norkirken.grimstad@normisjon.no eller sms til 990 85 690 dersom du ønsker å bli voksenmedlem eller barnemedlem av Norkirken Grimstad. Ungdommer (F13); Send e-post til Pål Møll Abrahamsen: pal.moll.abrahamsen@normisjon.no dersom du ønsker å bli medlem av F13.

INFORMASJON OM KONTINGENT 2023 OG HVORDAN DENNE SKAL BETALES. Trykk på linken her:

ÅRSKONTINGENT FOR ÅRET 2023

Norkirken Grimstads visjon er «Vi vil gjøre Jesus synlig». Derfor ønsker vi å legge til rette for at våre medlemmer skal:

  • Få forkynnelse og undervisning som er rotfestet i Guds ord og som utfordrer og inspirerer til et liv i tro og tjeneste
  • Oppleve et kristent fellesskap hvor de kjenner seg velkommen
  • Bli utfordret til tjeneste og medarbeiderskap i en menighet som ønsker å gi evangeliet om Jesus videre til nye folkeslag og generasjoner

Medlemskap for voksne koster kr. 300,- pr. år

Medlemskap for barn (0-12 år) koster kr. 100,- pr. år

Medlemskap for ungdom/F13-medlemskap (13-25 år) koster kr. 100 pr. år

 

F13-medlemskap:
F13 er Norkirken Grimstads ungdomsarbeid og fasiliterer Norkirkens medlemskap for ungdommer (13-25 år). Barn som er medlem i Norkirken inviteres derfor til å stå som F13-meldemmer det året de fyller 13 år. F13 har et eget system for innbetaling av medlemskontingent, og skjer derfor uavhengig av innbetalingen av andre familiemedlemmers medlemskontingent.

F13-medlemmer over 18 år regnes automatisk som fullverdige medlemmer i Norkirken Grimstad med de samme rettighetene som andre voksne medlemmer i Norkirken. F13-medlemmer over 18 år gis mulighet til å bli innlemmet i Norkirkens medlemslister for voksne.