Bli medlem

Kontakt styreleder eller pastor om du ønsker å bli medlem i Norkirken Grimstad.

Som medlem inviteres du til å

  • bidra til å gjøre Jesus synlig
  • ta medansvar
  • gjøre tjeneste i forsamlingen
  • være med å bære foreningen økonomisk
  • være med i mindre fellesskap
  • beskytte og bevare enheten i «Normisjonsfamilien»

Norkirken Grimstad ønsker å bidra til at du får

  • vekst og utvikling
  • medbestemmelsesrett
  • oppfølging i din tjeneste
  • tilhørighet

Medlemskap i Norkirken Grimstad koster kr. 300 pr. år, og innbetales i vårsemesteret.