Givertjeneste

Givertjeneste

Norkirken Grimstad er en menighet som baserer sin virksomhet på gaver og givertjeneste fra våre medlemmer.

Årsmøtet 2017 gjorde vedtak om bygging av nytt kirkebygg i Østerhus. Bygget, som stod ferdig til 1. desember 2018, finansieres delvis med givertjeneste fra kirkens medlemmer.

Norkirken Grimstad har ansatt egen pastor i full stilling. Det er også ansatt medarbeidere innenfor barne- og ungdomsarbeidet (ca. 50 %). Kirken har også ettåring i samarbeid med Bibelskolen. Alle tilsatte lønnes med finansiering fra vår givertjeneste.

Vi er med andre ord avhengig av medlemmenes givertjeneste, og vi oppfordrer deg til å være med.

Bruk helst avtalegiro til fast givertjeneste:

Avtalegiro Norkirken Grimstad

 

Gaver kan gis til Norkirkens arbeid generelt, eller som øremerket gave til kirkebygget for Norkirken.

Bankkontonr., Norkirkens arbeid: 3000 21 14158

Bankkontonr., kirkebygg: 2801 36 23157

Du får skattefritak på gaver til ideelle organisasjoner på mellom 500 og 30 000 kr pr. person.

Har du spørsmål?  Kontakt regnskapsfører eller kasserer:

  • Kasserer Steinar Rettedal, tlf. 994 56 783, mail@steinarrettedal.com
  • Regnskapsfører Solveig Eriksen, tlf. 478 49 795, solveig@agder.com