Givertjeneste

Givertjeneste

Norkirken Grimstad er en menighet som baserer sin virksomhet på gaver og givertjeneste fra våre medlemmer.

Du kan gi på følgende måter:

Nesten hele driften av Norkirken Grimstad finansieres med gaver.  Dette gjelder både lønninger, drift av kirken var, og nedbetaling av lån i forbindelse med kirkelokalet vår. Vi er med andre ord helt avhengig av medlemmenes givertjeneste, og vi oppfordrer deg til å være med.

15% av givertjenesten blir overført til Norkirkens misjonsprosjekter. Les mer om disse her:

Misjonsprosjekter

Du får skattefritak på gaver til ideelle organisasjoner på mellom 500 og 25 000 kr pr. person.

Har du spørsmål, kontakt:

  • kasserer Steinar Rettedal, tlf. 994 56 783, steinarrettedal@gmail.com
  • pastor Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, age.losneslokken@normisjon.no