Givertjeneste

Givertjeneste

Norkirken Grimstad er en menighet som baserer sin virksomhet på gaver og givertjeneste fra våre medlemmer.

Du kan gi på følgende måter:

Nesten hele driften av Norkirken Grimstad finansieres med gaver.  Dette gjelder både lønninger, drift av kirken var, og nedbetaling av lån i forbindelse med kirkelokalet vår. Vi er med andre ord helt avhengig av medlemmenes givertjeneste, og vi oppfordrer deg til å være med.

7% av den faste givertjenesten blir overført til Norkirkens misjonsprosjekter. Utover dette blir det samlet inn egne kollekter til misjonsprosjektet og Normisjon Region Agder ved en del av våre gudstjenester.

Du får skattefritak på gaver til ideelle organisasjoner på mellom 500 og 25 000 kr pr. person.

Har du spørsmål, kontakt: Marit Hauge, tlf. 959 17981