Frivillig medarbeider

Frivillig medarbeider

Vi har ulike grupper og tjenester der fellesskapet kan få glede av dine nådegaver og interesser.

Norkirken Grimstad er en aktiv menighet med en mengde frivillige innenfor barne- og ungdomsarbeid, voksen- og seniorarbeid. Det er de frivillige medarbeiderne som utgjør grunnstammen for menighetens arbeid.

Norkirken trenger frivillige i mange oppgaver og ulike funksjoner.

Ta kontakt med en av våre ansatte dersom du ønsker å engasjere deg.

Pastor Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, e-post: age.losneslokken@normisjon.no

Ungdomsarbeider Pål Møll Abrahamsen, tlf. 975 77 962, e-post: pal.moll.abrahamsen@normisjon.no