Frivillig medarbeider

Frivillig medarbeider

Vi har ulike grupper og tjenester der fellesskapet kan få glede av dine nådegaver og interesser.

Her kan du laste ned brosjyre om ulike tjenester og tilbud i Norkirken Grimstad med telefonnr. til kontaktpersoner:

Medarbeidere Norkirken Grimstad