Utleie

Norkirken leier ut sine lokaler hvis kirken ellers er ledig. Kirkens egne aktiviteter har fortrinn. Priser, retningslinjer oa. finner du nedenfor.

Norkirken Grimstad er primært en menighet. Kirken tilbyr likevel utleie av sine lokaler dersom noen skulle ønske det. Siden Norkirken Grimstad ikke har noen som er ansatt til å drive med utleie, vil dette i hovedsak medføre at leietaker selv må sørge for mat og mannskap til rigging/rydding.

Norkirken Grimstad har gode og egnede lokaler i alle størrelser, og rimelige priser – som forutsetter litt egeninnsats.

Her finner du alt om priser og retningslinjer ved utleie av Norkirken Grimstad: UTLEIEAVTALE NORKIRKEN GRIMSTAD

 

 

Standard oppsett i lillesalen:Standard stoloppsett Lillesalen

Standard stoloppsett i hovedsal: Stoloppsett standard hovedsalen Norkirken Grimstad

 

Interessert i å leie?  Trenger du mer info:

Kontakt pastor Åge Løsnesløkken på tlf. 990 85 690 eller på e-post: age.losneslokken@normisjon.no