Historien vår

Norkirken Grimstad har røtter tilbake til januar 1862 i Grimstad. Det året ble det sendt ut innbydelse til byens innbyggere om å tegne seg for bidrag til oppførelse av et oppbyggelseshus. Det kom inn så mye penger at en begynte å bygge. Og 28. juni 1863 ble huset innviet.

8. oktober 1868 ble det stiftet Indremisjonsforening som fikk sitt tilhold i oppbyggelseshuset eller bedehuset som snart ble betegnelsen. I første omgang omfattet foreningen både Grimstad, Fjære og Landvik, men i 1906 oppløstes foreningen og det ble dannet egne foreninger i både Landvik, Fjære og Grimstad. De midlene som foreningen hadde, ble delt mellom de nye foreningene, og 27. januar 1907 ble en egen indremisjonsforening for Grimstad dannet.

I 1883 var misjonær Lars Olsen Skrefsrud på besøk i Grimstad. Han samlet stufull kirke og i sporene etter hans besøk ble det dannet flere foreninger for Santalmisjonen i Fjære, Grimstad og Landvik.

Bedehuset ble pusset opp og utvidet flere ganger, men på 1980-tallet ble det omsider vedtatt å bygge nytt. Det gamle huset var blitt for lite. 26. juni 1988 ble nytt bedehus innviet i Lillesandsveien.

Ved årsskiftet 2000-2001 var det blitt vedtatt av generalforsamlinger i både Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet at de to organisasjoner skulle slås sammen under navnet Normisjon.

Det medførte at foreningene for Santalmisjonen og Indremisjonen i Grimstad slo seg sammen fra samme tidspunkt som Grimstad Normisjon med tilhold i bedehuset eller IMI-huset som ble navnet. Utover på 2000-tallet vokste Grimstad sterkt. Det samme gjorde forsamlingen i IMI-huset. Fra 1. januar 2013 gikk man over til å kalle seg Norkirken Grimstad og da var huset allerede for lite.

Fra 2009 begynte man å drøfte kjøp av nytt og større bygg, eventuelt å utvide i Lillesandsveien eller bygge nytt et annet sted. Flere hus var inne i bildet, men omsider vedtok generalforsamlingen i Norkirken 2017 å bygge ny kirke på tomt som man fikk kjøpt av Bibelskolen. Og 2. desember 2018 ble den nye kirken vigslet og tatt i bruk.

Norkirken Grimstad ligger i Østerhusmonen 77, i Østerhus, like ved Bibelskolen og Normisjonshallen.