ÅRSMØTE I NORKIRKEN

ÅRSMØTE I NORKIRKEN

Lørdag 5. mars kl. 11.00 avholdes årsmøte i Norkirken Grimstad

På årsmøtet kan en få innblikk i driften av Norkirken – og få vite noe mer om alt som skjer i menigheten gjennom årsmelding, regnskap og budsjett.

Det skal både velges nytt styre og nye misjonsprosjekt.

Alle medlemmer har fått tilsendt sakspapirer til årsmøtet.

Her kan du lese årsmeldingen for Norkirken Grimstad:

Årsmelding for arbeidsåret 2021 pdf