Årsmøtet vedtok bygging ved Bibelskolen

Årsmøtet vedtok bygging ved Bibelskolen

Svein Lilleaasen ble valgt til ny leder.

109 personer deltok på årsmøtet i Norkirken Grimstad 4. mars 2017. De vanlige sakene ble behandlet – årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplan, valg m.m.

Men saken som nok trekte så mange folk og fikk mest oppmerksomhet var bygging av nytt kirkebygg ved Normisjonshallen med kjøp av tomt fra Bibelskolen. Forprosjektet var nå fullført, og årsmøtet fikk grundig informasjon fra komiteene som har arbeidet med saken. Årsmøtet gikk inn for bygging med stort flertall. Nytt kirkebygg kan stå ferdig i juni eller desember 2018.

Etter årsmøtet er styret sammensatt slik:

  • Hovedstyreleder: Svein Lilleaasen.
  • Åndelig lederskap: Kari Omre, Karen Landmark og Ingunn S. Valbø.
  • Driftsstyret: Knut G. Hernes, Hugo Loftesnes Pettersen og Oddbjørn Haugeto.