Bibelkvelder til våren

Bibelkvelder til våren

Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at den er nødvendig for å leve et liv med Gud i dag. Derfor samles vi på tvers av menigheter og meninger, for å studere Bibelen sammen.

Våren 2022 har vi gleden av å ønske deg velkommen til Bibelkveld!

Vi kommer til å møtes ca. annenhver torsdag kl. 20.00-22.00. Vi vil bytte på å være henholdsvis i Frikirken og Norkirken i Grimstad. Det blir en undervisningsbolk på 45 min, pause på 15 min og en ny undervisningsbolk. Undervisningen tar sikte på å gi oversikt over de ulike bøkene i bibelen, og å oppdage sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet.

Siste kveld blir 12. mai. Tema: Forkynneren. Marita Haugland.  Norkirken

 

For mer informasjon, ta kontakt med Knut H. Høyland 41214558 eller Per S. Særheim 98402568.