En vandring langs Via Dolorosa

En vandring langs Via Dolorosa

De 14 stasjonene langs smertens vei i Jerusalem

Gaten Via Dolorosa (smertens vei) i Jerusalem er den veien som Jesus etter tradisjonen gikk etter at Pilatus hadde felt dødsdommen over ham, og fram til han døde på korset på Golgata. For mange kristne kan Via Dolorosa være et pilgrimsmål, hvor en kan følge Jesu lidelsevei og minnes ham ved de 14 stasjonene som er etablert langs veien. I denne videoen er det Åge Løsnesløkken som leser om de tolv stasjonene fra sin egen bok “Fra Dan til Be´er Sjeba”, Luther Forlag 2000