Ettåring, Ina Remman, ble takket av på F13s Sommerfest

Ettåring, Ina Remman, ble takket av på F13s Sommerfest

Fredag 29. mai takket vi av Ina Remman, som har vært ettåring i Norkirken Grimstad dette skoleåret. Dette ble gjort på F13 – Norkirken Grimstads ungdomsklubb – sin sommerfest.

Ina fikk hilsener og takk for arbeidet hun har gjort fra F13-styret, ett av lovsangsbandene Ina har ledet, og fra Hilde Holmesland og Morten Høie som har vært kollegaer med Ina.

Vi er glad for at vi kunne takke av Ina sammen med ungdommene på F13, hvor Ina har brukt det meste av sin tid hos oss. Ina har ledet to lovsangsband på F13, vært viktig på F13 sine sosiale medier, vært leder for Norkirkens konfirmanter og bidratt med å lage opplegg for tweens på Norkirken sine gudstjenester. Ina har også vært sentral i F13 sine Zoom-samlinger i tiden hvor det ikke har vært mulig å samles fysisk i kirken på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Vi i Norkirken Grimstad er svært takknemlige for innsatsen Ina har gjort hos oss i år, og vi ønsker henne lykke til med sykepleierstudier i Oslo til høsten.