Fin økning i givertjenesten

Fin økning i givertjenesten

Ca. 70 % av medlemmene våre har nå fast givertjeneste.

I forbindelse med innsamling til nytt kirkebygg henvendte styret seg til alle medlemmer per telefon et par kvelder i oktober. Deretter ble det sendt ut gavebrev per e-post med oppfordring til å gi. Resultatet av denne aksjonen er at givertjenesten har økt med kr 22 583 pr måned. I tillegg ble det gitt kr 47 000 i enkeltgaver og flere ga løfter om gaver.

24 av de som allerede er i gang med fast givertjeneste, økte sine gavebeløp. Og 12 nye ble faste givere. Det betyr at ca. 70 prosent av medlemmene nå er med i den faste givertjenesten. Det må sies å være meget flott.

De siste tre månedene har gjennomsnittlig givertjeneste per måned ligget på kr 126 100, meget nær det som styret har satt som nødvendig om vi skal få en sunn økonomi i forbindelse med reisningen av ny kirke. Takk, takk!