Foreldrekvelder

Foreldrekvelder

Temakvelder med fokus på samspill foreldre-barn

Det er utfordrende å være foreldre

Mange foreldre kjenner på utfordringer og usikkerhet i foreldrerollen. Ingen er alene om den følelsen! Derfor ønsker Norkirken denne høsten å ha fokus på foreldrerollen med aktuelle temaer omkring det å være foreldre i dag.

 • Har du lyst til å få en enda bedre relasjon til barnet ditt?
 • Vil du lære mer om hvordan du kan skape en god selvfølelse hos barnet ditt?
 • Hvordan utvikle gode strategier for en god og positiv kontakt med barnet og bli tryggere i foreldrerollen?

Tre torsdager i høst har vi fokus på foreldrerollen. Hvordan møter vi barnet vårt? Hvordan kan vi bedre lære å forstå barnets følelser? Hva gjør jeg for å støtte og veilede barnet? Hvordan håndtere konflikter? Hva gjør jeg når barnet mitt ikke hører på meg?

 1. september  Tema: «Trygge voksne – trygge barn»

 

 1. oktober  Tema: «Konsentrasjon og oppmerksomhet»

 

 1. november  Tema: «Grensesetting»

 

Foredragsholder

Kari Lilleaasen har foreldre-kveldene i høst. Hun er sertifisert ICDP- veileder og medlem av Norkirken Grimstad.

  

ICDP (International Child Development Programme)

 • Tar opp det grunnleggende i å være foreldre
 • har fokus på relasjoner og samspill
 • barnets behov for tilknytning, veiledning og grenser
 • bevisstgjøring og refleksjon over egen praksis
 • gruppebasert, der foreldre reflekterer over egen praksis og utveksler erfaringer

 

Kurset er for deg som ønsker en bedre relasjon til barnet ditt, til deg som kanskje kjenner at du strever og sliter i relasjonen.

Velkommen til inspirerende kvelder med foredrag, frukt/kaffe/godis. Kveldene vil veksle mellom innledning om tema og samtale /erfaringsutveksling rundt bordene.

Kom på én eller flere kvelder, gjerne som par hvis dere har mulighet!