Frivillige medarbeidere

Frivillige medarbeidere

Det er en glede at så mange frivillige stiller opp og fyller oppgavene på gudstjenestene. Men på et område trenger vi flere: kjøkkentjenesten.

Skal det være kirkekaffe hver søndag er det nødvendig at noen tar ansvar for den.

Hvis du ønsker at dette tilbudet skal være der, er tiden inne for å tenke: Skal jeg ta ansvar en søndag? Meld deg til Synnøve Espeland, tlf. 958 47 787 eller skriv deg på listen på kjøkkenet i Norkirken.