Grunnsteinen lagt ned

Grunnsteinen lagt ned

Søndag 22. april var en festdag i Norkirken Grimstad.

Først møttes folk i alle aldre til gudstjeneste i fullsatt kirke. Det var med stor begeistring menigheten i etterkant tok turen ut til Østerhus. Grunnsteinsnedleggelse på tomta til den nye Norkirken stod på programmet, og en stor folkemengde møtte opp for å vise sin entusiasme for at vi er i gang.

I vår menighet står de fire B-ene sentralt: bibel, bønn, brorskap og brødsbrytelse. Disse fire elementene er viktige for oss i vårt menighetsarbeid og gjenspeiles i grunnsteinen. Vi ønsket at alle generasjoner skulle være med og legge ned en ting, fordi vi ser på oss selv som en flergenerasjonsmenighet hvor alle er inkludert og velkommen.

Under nedleggelsen var korene Piffi og Soul Children med og deltok med sang. Vi fikk også hilsener fra seniorpastor i Norkirken Kurt Hjemdal, rektor ved Bibelskolen Kjetil Vestel Haga, styreformann i Normisjon region Agder Ole Magne Omdal, Ørjan Kronheim fra Landvik menighet og ordfører Kjetil Glimsdal.

Under hilsenene ble det fokusert blant annet på at mange bedehus rundt omkring blir solgt mens vår menighet vokser og satser stort. Lykkeønskningene var mange og vi ser alle frem til innflyttingen som er planlagt til første helga i desember 2018.

 

Sarah Hernes (fra venstre), Evelyn Mathea Reigstad Vierli, Daniel Jacobsen, Andreas Reiersølmoen, Ruth Reiersølmoen og Oddbjørn Haugeto la ned de ulike elementene i grunnsteinen.