Gudstjenester i kirken på søndag

Gudstjenester i kirken på søndag

Førstkommende søndag, 21. februar, blir det tilbud om gudstjenester med nattverd i Norkirken Grimstad.

Gudstjenestene arrangeres innenfor rammen av gjeldende koronaregler, med 10 deltakere pr. gudstjeneste. Det er påmelding til gudstjenestene.

Det legges opp slik at det er to puljer, og det gis mulighet til å melde seg på innenfor puljen (ikke til enkeltgudstjenester).

Første pulje har sin første gudstjeneste kl. 10.00. (Med gudstjenester kl. 10.00 – kl. 10.45 – kl. 11.30)

Andre pulje har sin første gudstjeneste kl. 12.30. (Med gudstjenester kl. 12.30 – kl. 13.15 – kl. 14.00)

Påmelding til Åge Løsnesløkken på tlf./sms: 990 85 690. (Det vil bli satt stor pris på dersom påmeldingene skjer på tlf/sms og ikke på alle andre plattformer)

Siste for påmelding lørdag 20. februar kl. 15.00.