Hva skjer i byggeprosjektet?

Hva skjer i byggeprosjektet?

Her er litt informasjon om hvordan det går med prosjektet vårt med nytt kirkebygg.

Etter årsmøtet i mars ble det satt ned flere komiteer som jobbet med ulike deler av bygget. Det ble også avholdt noen medlemsmøter/workshop. Innspillene fra komiteene, møtene, enkeltmedlemmer og styret ble samlet, «sortert» og satt sammen til et brukerprogram av byggekomiteen.  Dette brukerprogrammet ble så sendt til hovedstyret for bekreftelse. Deretter ble brukerprogrammet bragt videre i prosjekteringsgruppa (teamet av ingeniører/arkitekt) sitt arbeid og tegningene og beskrivelsene ble justert etter dette.

Tilbudsforespørsel sendt ut
Det er nå sendt ut tilbudsforespørsel til 6 entreprenører. Disse er gitt frist 15. september til å inngi tilbud. Det blir veldig spennende å se hvilke løsninger og priser disse kommer med. En av variablene i konkurransen er hvilken tidsfrist entreprenør kan klare å forplikte seg til. Vi har skrevet i tilbudsinnbydelsen at vi ønsker at prosjektet er ferdigstilt til 1. juni 2018. Vi har også vært ærlige på at dette kan være noe kort frist for noen av entreprenørene, og har derfor åpnet for at entreprenør kan angi en annen frist, og at dette vil hensyntas i vurderingen av tilbudet. Som vi har blitt enige om i medlemsmøtene og årsmøtet er konkurransen utformet til avtale om et totalentreprise. Det vil si at Norkirken vil inngå kun èn kontrakt med èn entreprenør.Når tilbudene er kommet inn, og hvis vi får tilbud innenfor vårt vedtak på årsmøtet, vil det gå ca. en måned med forhandlinger og avklaringer med entreprenørene før kontrakt blir skrevet og arbeidene kan settes i gang. Dette blir veldig spennende!
For prosjekteringsgruppa
Petter Bjarnastein