Inger Fredriksen blir ny ungdomsleder

Inger Fredriksen blir ny ungdomsleder

Inger Fredriksen (36) overtar etter Pål Møll Abrahamsen i Norkirken Grimstad

Inger Fredriksen blir Norkirken Grimstads nye ungdomsleder. Hun går inn i en 100%-stilling og tar fatt på sine nye oppgaver i løpet av sommeren. Deler av stillingen også omfatte en del administrative funksjoner som hun og pastor Åge Løsnesløkken vil fordele seg imellom.

Inger har utdannelse fra Diakonhjemmets høgskole og fra Menighetsfakultetet i Oslo innenfor Sosialt arbeid og Ungdom, kultur og tro, og har mye erfaring med ungdomsarbeid både fra skolesektoren og fra frivillig arbeid. Hun har flere års erfaring i møte med barn og unge som har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Denne vinteren har hun hatt en vikarstilling som lærer og miljøarbeider ved Drottningborg ungdomsskole.

I flere år har Inger vært primus motor for Norkirkens sosiale søndagstilbud, Sosial Søndag, og vært sentral i komiteen for den årlige adventskonserten.

Inger er gift med David Fredriksen og de har to barn sammen.

Norkirken Grimstad hadde flere interessante søkere til stillingen som ungdomsleder. Styreleder i Norkirken Grimstad, Stig Tore Aaberg, gleder seg over at Inger Fredriksen har takket ja til stillingen, og skriver i en e-post at “det fortjener et lite HALLELUJA”!