Jul i Norkirken

Jul i Norkirken

Førjulsgudstjeneste 17. desember, festgudstjeneste julaften og juletrefest 4. juledag.

Også i år vil vi markere julen i Norkirken. Søndag 17. desember blir det førjulsgudstjeneste kl. 17.00. Det er 3. søndag i advent og tema er: Bered Herrens vei.

Julaften blir det festgudstjeneste for hele familien kl 15.00. Vi skal høre juleevangeliet og synge julens salmer som inngang til feiringen i hjemmene. Hilde Frivold synger.

4. juledag, 28. desember, blir det juletrefest kl. 17.00. Da håper vi på fullt hus. Liv Bjerkestrand vil holde andakt. En nystartet sanggruppe for store barn under ledelse av Hilde Kristin Delin deltar. Vi går rundt juletreet og det blir besøk av de tre vise menn. De kommer med gaver – godteposer til barna. Familien Foldøy har ansvar for leker og konkurranser. Og festen avsluttes med kaffe og saft til medbrakt julebakst.

Hjertelig velkommen til disse samværene!