Kirke i den digitale verden

Kirke i den digitale verden

I Norkirken Grimstad står ett av møterommene hele tiden rigget klart til opptak av digitale gudstjenester og møter. Slik har det vært i flere måneder.

Siden koronaen rammet store deler av verden i mars i fjor, har mange kirker og forsamlinger måtte ty til digitale hjelpemidler for å nå fram til sine menigheter. En av menighetene i Grimstad som har vært faste til å legge ut et digitalt tilbud hver gang det ikke avholdes gudstjeneste, er Norkirken Grimstad.

 

KAN HOLDE DET GÅENDE LENGE

– Vi sendte ut vår første digitale gudstjeneste fire dager etter av Norge stengte ned i mars i fjor, forteller pastor Åge Løsnesløkken.

I løpet av fjoråret ble det produsert en rekke slike digitale gudstjenester i Norkirken, og for det meste er det pastoren selv eller Norkirkens seniorpastor Kurt Hjemdal som taler ved disse gudstjenestene.

– Noen som lager slikt, er jo veldig avanserte og proffe, sier Løsnesløkken. – Vi har lagt oss på en linje der de fleste sendinger er meget enkle. Vi må gjøre det så enkelt dersom vi skal kunne klare å holde det gående lenge. Og vi vet jo enda ikke hvor lenge dette vil vare.

Pastoren har det meste av tiden selv ansvar både for bilde, lyd og regi.

– Det var lite vi lærte av slike ting under prestestudiet, sier han. – Derfor er det de enkle sendingene jeg kan ta ansvar for. Blir det for avansert, er det andre fra menigheten som må inn.

Fra Norkirken Grimstad har det i tillegg til digitale gudstjenester og bibeltimer også blitt sendt ut sangprogram, familiegudstjenester og intervjuprogrammer. I 2020 ble det laget nærmere 50 digitale produksjoner. De fleste av disse er lagt åpent ut på nettet og kan finnes på Norkirkens YouTube-kanal “Norkirken Grimstad”. Noen få har bare vært åpne for kirkens medlemmer.

 

SAVNER Å SE MENIGHETEN

– Det er klart det er kjedeligere å ha gudstjeneste og andre “samlinger” på denne måten enn å kunne tale til en forsamling som du kan se. Da det i høst var åpent for 200, fylte vi salen i Norkirken med så mange som det var tillatt. Og det er noe annet å preke da, enn å stå der å snakke inn i et kamera, sier Åge Løsnesløkken.

Pastoren understreker også at det er noe helt annet å se på en videogudstjeneste, enn å være til stede i en forsamling.

– Et digitalt tilbud vil aldri kunne erstatte det å feire gudstjeneste sammen, understreker han. – Men i disse tider er det kanskje dette som det er mulig å få til.

 

VÅR TIDS GALLERI

Kanskje er det også slik at selv om de digitale tilbudene ikke kan erstatte fellesskapet med å komme sammen, så har kanskje kirker og forsamlingslokaler igjen fått et “galleri”, der folk kan komme litt usett og bare lytte.

– I tidligere tider var det slik at folk oppsøkte kirker eller bedehus uten at de hadde våget å definere seg som en del av fellesskapet, sier Løsnesløkken. – Da satte de seg lagt bak i salen, eller på galleriet, dersom slikt fantes. Kanskje kan de digitale tilbudene spille en slik rolle i vår tid?

 

(Deler av denne artikkelen, utsendt fra Normisjons informasjonsavdeling, stod også i Grimstad Adressetidende, tirsdag 12. januar 2021)