Kirken blir stengt til over påske

Kirken blir stengt til over påske

I Norkirken Grimstad vil det ikke bli avholdt noen arrangementer før over påske.

Norkirken har vært stengt for alle arrangement fra 13. mars. I første omgang ble det gjort vedtak om å stenge til og med 29. mars. Forretningsutvalget følger utviklingen nøye, og det er nå besluttet at det vil holdes stengt til over påske.

I denne tiden vil en forsøke å holde kontakt gjennom e-post og sosiale medier. Det vil også bli lagt ut en mini-gudstjeneste hver søndag, og noen andre “digitale tilbud” så langt en har ressurser til.

For Norkirken som lever av frivillige gaver og kollekter, har slike avlysninger også en økonomisk side. Forretningsutvalget oppfordrer derfor Norkirkens medlemmer til å være med å gi sine ukentlige gaver og kollekter selv om aktivitetstilbudet er begrenset. Vi takker hjertelig for den støtten dere kan gi også i denne sammenheng. 

Vi vil oppfordre våre medlemmer om å vende seg til Gud i bønn for denne situasjonen som nå rammer både vårt eget land og store deler av vår verden.”