Kontrakt på bygging inngått

Kontrakt på bygging inngått

Firmaet Consto skal ferdigstille vårt nye menighetsbygg innen 1. oktober 2018.

Kostnadsramma vår for hele byggeprosjektet er 38 millioner inkl. kontraktsum, tomt, inventar, mva., finanskostnader osv. Det var på ekstraordinær generalforsamling 10. oktober at kostnadsramma ble økt med 3 millioner kroner i forhold til årsmøtets vedtak i vår.

Noen dager etter ble det satt i gang dugnad for å rydde tomta. En rekke av medlemmene møtte. Trær ble hugget og kratt ble fjernet slik at tomta nå er klar for bygging.

Lenke til bilder og video fra dugnaden.

Det var 27. oktober vi inngikk en totalentreprise-avtale med firmaet Consto Sør AS. Entreprenørens anleggsledelse har solid erfaring. Consto er nå i gang med detaljprosjektering, og i løpet av noen uker vil de begynne å grave på tomta. Overtakelsesdatoen er 1. oktober 2018.

Selve byggingen er overlatt til entreprenøren. Men når bygget står ferdig, vil det bli behov for ny dugnadsinnsats.