Nytt kor for voksne

Nytt kor for voksne

Da er det på tide at vi som sang i kor da korbølgen herjet landet på 80- og 90-tallet samler oss!

Onsdag 20. mars kl. 19.30 starter enda et kor opp i Norkirken. Dette koret er for voksne (ca. 35–60 år) som liker variert korsang. Sangutvalget vil bære preg av korets oppdrag: å dele vitnesbyrdet om Jesus, både innad i koret og for de vi synger for.

Undertegnede er nok preget av sin musikalske korarv, men der er det mye flott og variert å hente. Jeg ønsker også at kormedlemmene kommer med sangforslag. I første omgang blir det sanger som passer i påsketiden.

Koret vil synge mest norsk og (minst) firstemt sats. Det er en fordel å kunne noter, men ikke et krav. Koret ønsker å bidra ved høytidene (eller tett på dem) i menigheten. Dette koret er åpent for alle i den rette alderen, også du som ikke går i menigheten til vanlig.

I første omgang er det planlagt tre øvelser: 20. mars, 27. mars og 10. april. Kanskje blir det korsang i kirken på påskedag?

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med meg, Tonje Teistedal (dirigent) på mobil 928 61 484.