Koronainformasjon

Koronainformasjon

Regjeringen har kommet med nye nasjonale retningslinjer når det gjelder korona.

Fra torsdag 9. desember gjelder følgende:

  • Alle arrangementer vil gå som planlagt, med visse begrensninger og tilpasninger, bortsett fra Juletrefesten. Denne må dessverre avlyses. Noen arrangementer er fortsatt under vurderinger.
  • På alle arrangementer skal det være en ansvarlig leder. Denne skal se til at alle fremmøtte blir registrert, og at meteren overholdes. Fremmøtelister leveres til hovedpastor.
  • Meteren er gjeninnført på alle arrangementer. Alle fremmøtte skal holde seg på sine plasser.
  • Ved inngangen til kirken vil det være sprit og munnbind. Vi anbefaler bruk av munnbind.
  • Ved gudstjenestene vil det deles inn i kohorter på max 200. Det vil ikke bli servert kirkekaffe inntil videre.

PROGRAMMET FOR DESEMBER

8.desember                       60+ Bibeltime                                  Går som annonsert

8.desember                       Øvelse julespill                                Går som planlagt

9.desember                       F13 Lovsangsband                          Går som planlagt

10.desember                     F13 styret samling                         Går som planlagt

12.desember                     Gudstjeneste                                   Går som annonsert – Det vil ikke bli Kjempegjengen eller Tweens

13.desember                     Grautfest for Unge voksne          Avklares senere

13.desember                     Styrketrening jenter 18+              Kan gå som planlagt

15.desember                     60+ Juleavslutning                          Går som annonsert

16.desember                     Øvelse julespill                                Går som planlagt

19.desember                     Familiegudstjeneste                       Går som annonsert

20.desember                     Styrketrening jenter 18+              Kan gå som planlagt

24.desember                     Julaftensgudstjeneste                    Går som annonsert

25.desember                     Høytidsgudstjeneste                      Går som annonsert

28.desember                     Juletrefesten                                    Avlyses

31.desember                     F13 nyttårsfest                                Avklares senere

 

2.januar                             Gudstjeneste                                   Går som annonsert

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme forandringer her dersom forholdene endres. Derfor oppfordres alle om å følge med på hjemmesiden og på utsendt informasjon fra Norkirken.