Mangfoldig barnearbeid i Norkirken

Mangfoldig barnearbeid i Norkirken

Barna har en stor plass i Norkirkens arbeid. Det er viktig å gi dem evangeliet og lære dem opp i kristen tro. Det skjer på en rekke måter.

Shine Kids er et tilbud for barn fra 5. klasse og oppover. De møtes annenhver mandag. Annenhver torsdag er det sangøvelse i barnekoret «Sprell». Det er et tilbud for barna opp til 4. klasse. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste med vekt på å forkynne så barna forstår. Dagen før er det Familiefokus, et lavterskeltilbud for barnefamilier.

På de øvrige gudstjenestene er det tilbud for de mindre barna i Kjempegjengen som er delt i to: De under skolealder og barna fra 1. til 4. klasse. For de som er eldre er det Tweens. Og for denne aldersgruppen er det også bibelgruppe hver annen uke.

Det siste skudd på stammen er en sanggruppe for barn fra 5. klasse og oppover som nå er i startgropa.

Vi gleder oss over alle barna som kommer i Norkirken og de mange lederne som stiller opp for å gjøre dette arbeid mulig. Be for dem at Gud må møte barna og inspirere lederne.