Mannskapssituasjonen

Mannskapssituasjonen

Ny ettåring er Randi Stople.

Ny ettåring

Også denne vinteren vil Norkirken ha en ettåring fra Bibelskolen i tjeneste. Randi Stople kommer fra Sandeid i Ryfylke og går dette året på TT-linja på Bibelskolen ved siden av at hun gjør tjeneste hos oss. Hennes oppgaver er først knyttet til barne- og ungdomsarbeidet, til Shine Kids, Tweens og Kjempegjengen og til F 13. Vi ønsker henne varmt velkommen og ber om at hun må få et godt år i Norkirken. Husk henne i deres bønner.

Ungdomspastoren fortsetter

Morten Høie fortsetter i halv stilling som ungdomspastor. Dessverre ble det ikke konfirmanter nok til dette året, så i stedet for å bruke kreftene der vil han delta som leder i F13, ha enkelte gudstjenester og være til rådighet på musikksiden. Han vil også være mentor for ettåringen og følge henne opp. Dette året starter han et Masterstudium i praktisk teologi ved NLA som fjernstudent. Vi gleder oss over å ha ham i staben og ønsker også ham et godt år.

Mini-kids

Dessverre har det vært liten oppslutning om Mini-kids i vår. På vei inn i høstsemesteret har vi ikke ledere. Dette arbeidet vil derfor bli stilt i bero til vi får ledere og – håper vi – nye barn som kan tenke seg å være med. Saken vil bli fulgt nøye i håp om en ny start i løpet av høsten.

Gudstjenestene

Kurt Hjemdal har lovet å ta ansvar for å administrere gudstjenestene i høst slik at det er folk på plass i alle de forskjellige oppgavene hver søndag. Det skjer i nært samarbeid med koordinatorene for de forskjellige grupper.

Og Kjellfrid Straume står fortsatt ansvarlig for annonsering og hjemmeside, en stillferdig og uvurderlig innsats.